De Etalage – week 8

Beste KBO leden,

 • Afgelopen donderdag, 15 februari, hebben we een super middag beleefd. Zelfs de DJ wist niet van ophouden. Er werd gesjoenkeld, de klassieke dansen kwamen voorbij, en we leerden een line dance. Kent u de “orange blossom special’’? Die werd door een groot aantal deelnemers uitgevoerd, en met verve! We hebben vooral veel gelachen, gezongen en genoten. Volgende maand weer. Zorg dat u erbij bent.

 • Aanstaande donderdag, 22 februari gaan we met de bus op stap naar het Limburgs Museum in Venlo. Deelnemers die zich hebben aangemeld worden om 10.15u aan de kerk in Gronsveld verwacht. Rond 12.00u denken wij aan te komen in Venlo, waar we meteen de Brasserie aandoen. Vanaf 13.00u worden we door 2 ervaren gidsen meegenomen door het museum. Rond 14.00u zijn wij vrij om op eigen houtje het museum te bezoeken. Om 16.00u staat de bus weer klaar om ons naar huis te brengen. Vergeet uw kortingspas niet en denk aan contant geld voor de lunch.
 • Een week later, 29 februari, houden wij onze algemene ledenvergadering. De uitnodiging hiervoor heeft u via de mail ontvangen. Mocht dat niet zo zijn: Bij deze onze agenda:
  • Opening door voorzitter
  • Notulen jaarvergadering d.d. 26-01-2023 (reeds in uw bezit).
  • Financieel jaaroverzicht 2023
   • Jaarverslag penningmeester
   • Kascontrole
  • Jaarverslag secretaris
  • Jubilarissen en vrijwilligers
  • Contributie 2025
  • Mededelingen: door de voorzitter
  • Rondvraag en Sluiting
 • Na de pauze zijn dia’s te zien van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Daar zijn hele leuke bij!

Attentie: 7 maart organiseren we weer een hele leuke middag voor u: een culinaire spellenmiddag. Wij gaan in paren en in 3 rondes verschillende spelletjes spelen, telkens afgewisseld met een culinair gerecht (3 gangen). Deelname kost €15,00. Uiteraard is aanmelden noodzakelijk. U kunt bellen naar Anneke (GSM: 06 121 454 39)of Mieke (GSM: 06 536 364 47)

Quote van de week:  Als je nooit op weg gaat, zul je nooit weten welk moois er wacht. (A&L)

Hartelijke groeten.