De Etalage – week 14

Beste KBO leden,

  • Het thema-theater ‘’Zelf Sjöldj’’ heeft ons toch wel aan het denken gezet. Er werd gelachen, er werd nagedacht en bij tijd en wijle waren we stil door de verhalen die waar gebeurd zijn. Iedereen herkende situaties die gespeeld werden. Gedenkwaardig was de geloofwaardigheid van de acteurs. Zij zorgden voor verontwaardiging en ongeloof, maar ook voor een helder begrip van problemen die kunnen ontstaan na tegenspoed. Na de pauze moesten er persoonlijke keuzes gemaakt worden aan de hand van kaarten en werden we aan het werk gezet om gezamenlijke oplossingen te vinden. Toen bleek dat wat mensen belangrijk vinden, en de keuzes die zij maken, heel verschillend kunnen zijn. Hierdoor werd ons duidelijker dat armoede kan leiden tot stress en dat keuzes die dan gemaakt worden voor anderen niet altijd begrijpelijk zijn. Feitje: slechts 9 procent van mensen die leven in armoede hebben daar zelf schuld aan, 91 % dus niet! Deze productie wordt gesubsidieerd door het Oranjefonds. Voor de foto’s kunt u terecht op onze website.
  • Volgende week dan, 7 april, is ons een flitsende middag beloofd, die in het teken zal staan van Heemkunde Vereniging Grueles. Frans van de Weerdt zal ons beslist trakteren op leuke anekdotes en wetenswaardigheden uit het verleden van ons dorp. Én….hij heeft nog enkele verrassingen bij zich!
  • Een week later, 14 april, op witte donderdag, bent u in de gelegenheid om al uw kleine, mooie, maar overtollige spullen te ruilen of verkopen. Denk aan boeken, dvd’s, legpuzzels, woonaccessoires of lekker gebak. Alles mag, als het maar gemakkelijk mee te nemen is. De opbrengst is voor uzelf. Als u behoefte heeft aan een kraampje, kunt u dit melden bij Mieke of Anneke. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april. Na afloop van de rommelmarkt gaan we sjoelen, rummikuppen of kaarten.

Quote van de week: De huidige generatie ontdekt steeds weer opnieuw wat de vorige vergeten is (Johann Wolfgang von Goethe)

Hartelijke groeten van ons allemaal.