De Etalage – week 13

Beste KBO leden,

  • Afgelopen donderdag hebben we tijdens onze jaarvergadering de balans opgemaakt op gebied van onze financiën, activiteitenplannen en nieuwe ontwikkelingen. Met unanieme stemmen werd de voorzitter, penningmeester en vice secretaris voor een periode van 4 jaren herkozen. Ook stemden de leden in met een uitbreiding van het bestuur. Na de pauze met koffie en vlaai heeft ons koor gezorgd voor een vrolijke noot, waarvoor dank.
  • Volgende week, 31 maart, is een toneelstuk gepland met de titel: Zellef Sjöld. Het is een heuse aanrader. Mis het niet. Het stuk begint om 13.30u en zal duren tot ongeveer 16.00u. Alvast veel plezier gewenst.
  • Een week later ontvangen wij onze volgende spreker, dhr. Frans van de Weerdt, die ons over een onderwerp van Grueles zal informeren. Wij laten ons verrassen, want ons werd een flitsende middag beloofd.

Quote van de week:

Als je op het toneel iets kunt laten zien dat je anders angstvallig verborgen houdt, dan pas raak je de toeschouwer.

Hartelijke groeten van ons allemaal.