de Etalage – week 5 – 2022

Beste KBO leden,

We hopen dat u mooie, gezellige feestdagen heeft mogen beleven.

Hoewel u misschien hoopt of verwacht dat wij weer gaan starten met activiteiten, hebben we besloten om nog even af te wachten. 9 februari staat onze volgende bestuursvergadering gepland. Dan zullen we een besluit nemen wanneer we weer gaan starten met onze activiteiten, waarschijnlijk in maart.

Van onze penningmeester komt de vraag of u voor 1 maart uw contributie kunt voldoen, immers, wij moeten onze financiële verplichtingen aan KBO Limburg ook voldoen. In de jaarvergadering van 2021 is besloten om de contributie nog niet te verhogen. Deze bedraagt dus nog steeds €30,00.

U kunt uw contributie voldoen door overmaking op rek.nr.NL 25 RABO 0117504629 t.n.v. KBO Limburg afd. Gronsveld-Rijckholt

Quote van de week:

 

 

Hartelijke groeten van ons allemaal.