De Etalage – week 52 – 2021

Beste KBO leden,

Nog even iets waar wij u attent op moeten maken:

Mocht u onverhoopt van plan zijn om uw lidmaatschap op te zeggen, bedenk dat dit moet gebeuren ten laatste op 31 december bij onze secretaris Anneke Dupont tel. 0612145439. Anders wordt van u verwacht dat u de contributie voor 2022 voldoet.

Graag willen wij u wensen:

Een nieuw jaar vol goede moed,

Een hoofd vol vertrouwen,

Veel liefde van de jouwen.

Laat het oude jaar maar gaan,

En ga er vol frisse zin tegenaan

 

Tot ziens in 2022